Facebook
Twitter
YouTube
URSZR - napotki_pitnavoda

Kako zagotoviti varno hrano

Ob naravnih nesrečah lahko primanjkuje živil, ovirana je redna oskrba, poslabšajo se razmere, v katerih se živila pripravljajo. Zaradi zunanjih dejavnikov so lahko živila neuporabna za nadaljnjo uporabo in jih je treba zavreči. Ob poplavah se na primer onesnažijo s poplavno vodo, ob radiološki ali jedrski nesreči z radioaktivnimi snovmi ali delci, v hladilnikih in zamrzovalnikih pa se lahko zaradi daljšega izpada električne energije pokvarijo.

Neurejene higienske razmere, pomanjkanje pitne vode, neprimerne razmere za pripravo hrane in neprimerne sanitarije so lahko vzrok bolezni, povzročenih z okuženimi živili. Človek je izpostavljen psihičnim in fizičnim pritiskom, zato je ob nesrečah uživanje varnih živil še toliko pomembnejše. Otroci, nosečnice, bolniki in starejši so dovzetnejši za okužbe in zastrupitve z živili.

Za preprečevanje bolezni je treba pri priprave hrane upoštevati načela, ki preprečujejo rast, širjenje in prenos mikroorganizmov in okužb. Načela so:


Pred uporabo živil upoštevajte ta priporočila:

Preglejte živila in preverite njihovo ustreznost.

Če je prišlo do izpada električne energije, preverite ustreznost živil v hladilniku in zamrzovalniku.
Več: Varnost živil v izrednih razmerah.

Zavrzite živila:

Živila v originalni zaprti in nepoškodovani embalaži (pločevinke in steklena embalaža) so primerna za uživanje. Pred uporabo je treba embalažo očistiti in, če je mogoče, tudi razkužiti. Pri tem pazite, da čistilo ali razkužilo ne pride v stik z živilom.

Vrtnine, ki so bile v stiku s poplavno vodo, največkrat niso primerne za uživanje. Uporabijo se lahko le, če poplavna voda ne vsebuje škodljivih snovi (npr. fekalij, naftnih derivatov, pesticidov) in vrtnine dosežejo tehnološko zrelost po daljšem obdobju.

Najprej porabite živila s krajšim rokom trajanja in živila, ki so bila odmrznjena, a so še varna za uživanje.

Pred pripravo živil si umijte roke in poskrbite za čistočo delovnega prostora.

Če voda ni pitna, tudi za pripravo hrane uporabite ustekleničeno vodo.

O prehrambnih in drugih izdelkih, ki jih je priporočljivo pripraviti za primer naravne ali druge nesreče, preberite na spletni strani Pripravite se na nesreče.

Podrobnejše informacije o varnosti živil so na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje:


Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi napotkov in priporočil objavljenih na: Nacionalni inštitut za javno zdravje.