Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o vraničnem prisadu

Vranični prisad (antraks) se najpogosteje pojavlja pri govedu, ovcah, konjih in prašičih. Bolezen se pojavlja zlasti na močvirnih območjih in tam, kjer potoki in reke poplavljajo. Živali se v glavnem okužijo, ko spore bacila zaužijejo s krmo ali vodo. Za preprečevanje bolezni pri živalih sta najpomembnejša ozaveščenost rejcev in izvajanje splošnih preventivnih ukrepov, kot so:

Več o bolezni in tveganjih za zdravje najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi napotkov in priporočil objavljenih na: