Facebook
Twitter
YouTube
URSZR - napotki_ubojnasredstva

Kako ravnamo, ko naletimo na neekspodirano ubojno sredstvo

Na ozemlju republike Slovenije je veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve in druge svetovne vojne pa tudi iz vojne za Slovenijo. Največ je ročnih bomb, granat, različnih vrst streliva za pehotno orožje, različnih vžigalnikov, protipehotnih in protioklepnih min in letalskih bomb. Največja verjetnost, da naletimo na neeksplodirana ubojna sredstva je na območju Soške fronte iz prve svetovne vojne.

Skupna značilnost vseh neeksplodiranih ubojnih sredstev je, da so nevarna, saj ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt, lahko velike požare in porušijo objekte.

Med neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so takšna, ki so zatajila oziroma se iz različnih vzrokov niso aktivirala, in takšna, ki so bila odvržena, postavljena z določenim namenom ali podtaknjena. Na ta sredstva največkrat naletijo gradbeni delavci in kmetje pri zemeljskih delih in obnavljanju objektov ter ljudje pri prostočasnih aktivnostih v okolju nekdanjih bojev. Še posebno je pomembno, da so z nevarnostmi in možnimi posledicami nesreč z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi seznanjeni otroci.

Kako ravnati, če odkrijemo ali naletimo na neeksplodirana ubojna sredstva ali podobne sumljive predmete?

Predvsem je pomembno, da:

  1. se ne ustrašimo, da ostanemo prisebni in ne povzročamo panike; od navzočih zahtevamo, da se mirno umaknejo z nevarnega območja
  2. preprečimo dostop do predmeta, in sicer tako, da zavarujemo mesto najdbe in po možnosti postavimo opozorilni napis ali kako drugače opozorimo na nevarnost; še posebej moramo paziti, da dostop do tega mesta onemogočimo otrokom
  3. se predmeta ne dotikamo, prestavljamo ali ga celo razstavljamo; že najmanjša količina eksploziva lahko povzroči hujšo telesno poškodbo ali celo smrt
  4. mesto, kjer je nevaren predmet, zapustimo po isti poti, po kateri smo do njega prišli
  5. v bližini mesta, kjer je nevaren predmet, ne kurimo ognja in ne uporabljamo zažigalnih sredstev
  6. o najdbi nevarnega predmeta čimprej obvestimo center za obveščanje (telefonska številka 112) ali policijo na številko 113; pri tem sporočimo čimveč podatkov o mestu najdbe in najdenem predmetu.