Facebook
Twitter
YouTube
URSZR - napotki_zaklonisca

Kako pripraviti in uporabiti zaklonišče / zaklonilnik

Namen zaklonišč in zaklonilnikov

Zaklonišča so namenjena zaščiti ljudi pred učinki napadov iz zraka pa tudi za zaščito pred drugimi posledicami vojne. Zaklonišča so uporabna tudi za zaščito pred radioaktivnim sevanjem iz oblaka. Ščitijo pred neposrednimi zadetki izstrelkov, drobcev granat in drugih letečih predmetov ob eksploziji, pred nadpritiskom, ruševinami, toplotnim učinkom pa tudi pred učinki bojnih strupov in drugih nevarnih snovi.

Zaklonilnik je namenjen zaščiti ljudi pred neposrednimi zadetki izstrelkov, drobcev granat in drugih letečih predmetov ob eksploziji ter pred ruševinami.

Priprava zaklonišča

Za pripravo in pravilno uporabo zaklonišč, razen v zasebnih stanovanjskih hišah, skrbijo službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč Civilne zaščite (SVUZ). Pri tem jim po svojih močeh pomagajo stanovalci in uporabniki poslovnih prostorov v zgradbah, v katerih so zaklonišča. Zaklonišče mora biti pravočasno pripravljeno, najpozneje v 24 urah od razglasitve vojne nevarnosti.

Priprava zaklonišča obsega:

Priprava zaklonilnika

Če nimamo zaklonišča, lahko klet preuredimo v zaklonilnik.

Navodilo za odhod v zaklonišče

Ob odhodu v zaklonišče vzamemo s seboj pripravljene najnujnejše stvari, zlasti vodo, suho hrano, dokumente, baterijsko svetilko, družabne igre (karte, šah, človek ne jezi se ipd.), nekaj osebnih stvari, prenosni radijski sprejemnik ipd.

Po znaku za preplah ali radijskem obvestilu o zračnem napadu takoj zapustimo stanovanje, izklopimo elektriko (varovalke), zapremo plin (če imamo plinsko jeklenko zapremo ventil na njej), z lepilnim trakom prelepimo stekla na oknih ali odpremo okna in odidemo v zaklonišče.