Facebook
Twitter
YouTube
URSZR - napotki_vojaskinapad

Kako ravnamo ob vojaškem napadu iz zraka

Če ste ob zračnem napadu ali ob znaku za preplah v vojni nahajate v stanovanju, nemudoma zaprite plin, vodo in izklopite elektriko (najbolje na glavnih zasunih), vzemite pripravljene osebne dokumente, denar, zdravila, pribor za osebno higieno, topla oblačila, odeje, radijski sprejemnik na baterije, žepno svetilko, osebna zaščitna sredstva, hrano in vodo ter odidite v zaklonišče. V zaklonišču upoštevajte navodila vodje zaklonišča in njegovih namestnikov.

V primeru, da v zgradbi ali njeni neposredni bližini ni zaklonišča, se umaknite v klet (prostor, ki po možnosti nima oken in ste ga predhodno preuredili v zaklonilnik), v zaklonilnik zunaj objekta ali drug varnejši prostor, ki vas bo ščitil pred udarnim valom, ruševinami in drobci letalskih bomb.

Če vas zračni napad preseneti na prostem, odidite v najbližje javno zaklonišče. Če tega ni v bližini, si poiščite drugo kritje (podhodi za pešce, podvozi, kotanje, jarki itd.). Po možnosti se dodatno zavarujte pred toplotnim in udarnim valom in drobci bomb (v zavetju trdnih objektov).

Če vas zračni napad preseneti v avtomobilu, ga nemudoma ustavite, parkirajte na robu cestišča, stran od hidrantov in intervencijskih poti, bencinske črpalke ali drugih nevarnih objektov, in poiščite primerno zaklonišče ali zaklon (zaklonilnik), ki je odmaknjen od vozil, ki se lahko vžgejo in eksplodirajo.

Ob zamolkli eksploziji ali drugih znamenjih, ki kažejo na napad s kemičnim orožjem, si nadenite/ uporabite osebna zaščitna sredstva in odidite v zaklonišče; če tega ni v bližini, pa se umaknite z ogroženega območja v smeri proti vetru ali pravokotno na smer vetra.

Če se vam je ob napadu vnela obleka se povaljajte po teh ali jo kako drugače pogasite (z vodo, odejo itd.).

Ne uporabljajte vode in drugih živil, ki so bila izpostavljena napadom.

Po zračnem napadu se vključite v zaščitne in reševalne dejavnosti. Upoštevajte navodila štabov Civilne zaščite in reševalnih služb.

Pomembno! Ne pozabite na otroke, bolne in ostarele. Pomagajte jim pri umiku v zaklonišče ter pri zaščiti in reševanju.