Facebook
Twitter
YouTube
URSZR - napotki_klor

Kako ravnamo ob nesreči s klorom

Lastnosti klora

Klor spada zaradi svoje strupenosti med nevarne snovi. Uporablja se v industriji za beljenje celuloze, tekstilnih vlaken, pripravo različnih kemikalij idr. Njegova uporaba je zelo razširjena tudi v vsakdanjem življenju, npr. pri pripravi pitne vode, vode na kopališčih; varekina, raztopina, ki vsebuje klor (in je v prosti prodaji), pa se uporablja kot razkuževalno in oksidacijsko sredstvo. Klor v majhnih koncentracijah, kot jih uporabljamo v gospodinjstvu, ter ob pravilni uporabi in upoštevanju navodil ni nevaren. Če pa se zgodi nesreča, npr. v proizvodnji ali med prevozom, ko uhaja večja koncentracija klora, je ta zelo strupen in se je treba pred njim zaščititi in ustrezno ukrepati. Nesreča s klorom se lahko zgodi med njegovim prevozom po cesti ali železnici, na kopališčih in drugih objektih, kjer uporabljajo večje količine klora za razkuževanje, ter v delovnih organizacijah, kjer klor izdelujejo ali pa ga uporabljajo v tehnološkem procesu.

Posledice delovanja klora na človeka, živali in okolje

Kadar je koncentracija plinastega klora zvečana draži nosno sluznico in oči ter poškoduje kožo. Vdihavanje klora poškoduje dihala in povzroča pljučni edem. Znaki zastrupitve (odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti kloru) se stopnjujejo takole: kašljanje, kihanje, solzenje, pekoče bolečine v žrelu, pospešeno in težko dihanje, hropenje, motnje zavesti, v najhujšem primeru nezavest in smrt.

Na živali deluje klor enako kot na ljudi.

Rastlinje bi bilo po prehodu klornega oblaka uničeno, ožgano, zemlja pa kisla; kislost zemljišča bi bila odvisna od vlage v zraku in mineralne sestave tal.

Zastrupitev tal s klorom vpliva tudi na talno vodo, zato je treba pred njeno uporabo upoštevati navodila Civilne zaščite.

Uporaba osebnih zaščitnih sredstev

Pred učinkovanjem klora se lahko uspešno zaščitimo z zaščitno masko (običajna oznaka je B2) ter z zaščitnim kombinezonom, ogrinjalom, gumijastimi škornji in zaščitnimi rokavicami. Če teh sredstev nimamo pri roki, si lahko pomagamo tudi s priročnimi zaščitnimi sredstvi, npr. vlažnimi robčki, krpami, brisačami, z vodo prepojenimi obvezami, deli oblačil ipd., da si z njimi zavarujemo dihala.

Uporaba zaščitnih sredstev je časovno omejena, saj filtri absorbirajo le določeno količino strupenih snovi.

Alarmni znak za nevarnost nesreče s klorom

NEPOSREDNA NEVARNOST NESREČE S KLOROM - zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoči zvok sirene, 40-sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoči zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje.

Uporabi osebna zaščitna sredstva. Takoj se umakni v višje kraje v smeri proti vetru.

Kako ukrepati ob znaku za alarm

Ko zaslišite alarmni znak za nesrečo s klorom, se takoj umaknite v višje ležeče kraje. Po možnosti uporabite osebna zaščitna sredstva in upoštevajte, da je čas glavni dejavnik. Zaprite okna in vrata stanovanjskih objektov. Umikajte se v smeri proti vetru oziroma stran od klornega oblaka. Zaradi verjetnih prometnih zastojev priporočamo, da se iz neposredne bližine nesreče umikate peš ali s kolesom. Živali odvežite, vse premoženje pa pustite doma.

Po umiku poiščite najbližje zbirališče (zbirališča so označena na zemljevidu), kjer boste dobili pomoč in informacije.

Klor je težji od zraka, zato ne smete v zaklonišča, saj zaklonišča pred klorom ne varujejo.

Prva laična pomoč