Facebook
Twitter
YouTube

Kako ravnamo ob potresu

Učinki potresa na stavbe in predmete

Jakost po MSK učinki na stavbe potresni učinki učinki na predmete zaznavanje v zgradbi

I.

ni

ni

nihče

II.

ni

ni

zelo redki

III.

ni

viseči predmeti rahlo nihajo

nekateri

IV.

ni

škripanje, žvenket, ropot

veliko

V.

majhne poškodbe posameznih slabih zgradb

premikanje, loputanje, pokanje

večina

VI.

majhne poškodbe veliko zgradb

pomiki pohištva

večina

VII.

posamezne hude poškodbe slabih zgradb

prevračanje nestabilnega pohištva

večina se prestraši

VIII.

hude poškodbe veliko slabih zgradb in rušenje posameznih

prevračanje pohištva

izguba ravnotežja

IX.

poškodbe veliko zgradb in rušenje mnogo slabih

zasuki in prevračanje spomenikov

splošen preplah

X.

hude poškodbe veliko zgradb in rušenje večine slabih

   

XI.

hude poškodbe večine zgradb in rušenje mnogih

   

XII.

uničenje vseh površinskih in podpovršinskih gradenj

   

Kaj storiti pred potresom

Kaj storiti med potresom

Kaj storiti po potresuOktober 2010