Facebook
Twitter
YouTube

NAVODILO ZA DELO PROSTOVOLJCEV V SPREJEMNIH IN NASTAVITVENIH CENTRIH

Ob prihodu v center se javite svojemu vodji, če ste edini prostovoljec iz organizacije se javite vodji oziroma namestniku vodje centra. Dobili boste ustrezno identifikacijsko izkaznico, ki jo ves čas nosite na vidnem mestu.

Ob odhodu iz centra se javite vodji oziroma namestniku vodje centra in vrnite identifikacijsko izkaznico.

Od vas pričakujemo:

Policijski postopki v centru imajo prednost pred vsemi drugimi aktivnostmi, razen če je ogroženo življenje ali zdravje ljudi. Vse organizacije opravljajo delo tako, da ne ovirajo ali upočasnjujejo dela Policije in upoštevajo njihova navodila glede gibanja v centru.

Kot prostovoljec opravljajte naloge, ki ste se jih dogovorili z vodjem vaše organizacije in za katere ste usposobljeni. V primeru, da naletite na naloge, ki presegajo vaša pooblastila ali sposobnosti, o tem obvestite vašega vodjo oziroma vodjo ali namestnika vodje centra.

Ne širite nepreverjenih informacij in govoric. Migrantom dajajte jasna in preverjena ter usklajena navodila in poskrbite, da bodo razumeli, kaj želite od njih in kaj jim želite sporočiti.

Pri delu bodite mirni, prijazni in odločni, sodelujete s pripadniki drugih služb in prostovoljci, ki jih boste srečevali v centru. Izogibajte se konfliktom, ne nasedajte provokacijam, ne povzročajte panike in ne vnašajte zmede.

Vsak posameznik je dolžan skrbeti za lastno varnost, naloge opravlja tako, da ne izpostavlja sebe in drugih.

Če pride ali obstaja verjetnost nastanka nesreče ali nasilnih izgredov migrantov ali drugih skupin čim prej zapustite center po predvidenih poteh in dosledno upoštevajte navodila Policije in oseb, ki so zadolžene za varnost v centru.

Pri delu uporabljajte osebna zaščitna sredstva, medicinske zaščitne maske in rokavice.

Brez vnaprejšnjega soglasja vodje centra niso dovoljeni obiski, ogledi, fotografiranje in snemanje na območju centra.

Za izjave za javnost in odgovore na novinarska vprašanja je odgovoren vodja centra in vodja vaše organizacije. Brez njune odobritve nihče ne daje izjav novinarjem.