Facebook
Twitter
YouTube

PROSTOVOLJCI

Že ob prvih razgovorih z Ministrstvom za notranje zadeve glede migrantske problematike je bilo dogovorjeno, da humanitarne nevladne organizacije, ki sicer delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, delujejo v okviru Civilne zaščite na način, kot je v veljavi ob naravnih nesrečah. Gre predvsem za prostovoljce Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas, Zveze tabornikov Slovenije, Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj ter Gasilske zveze Slovenije.

Prostovoljci ostalih nevladnih organizacij se v oskrbo vključujejo preko Slovenske filantropije in Sloge platforme. Glede vključevanja prostovoljcev za delo v nastanitvenem centru je dogovorjeno, da se prostovoljci lahko vključijo v aktivnosti oskrbe migrantov na organiziran način. V vodstvu nastanitvenega centra ima lahko vsaka organizacija svojega predstavnika, ki koordinira delo prostovoljcev in vodi ustrezne evidence.

Preko stanovske organizacije se pri svojem predstavniku v posameznem nastanitvenem centru evidentirajo, dobijo akreditacijo in pripadajočo oznako prostovoljca. Prav tako prejmejo osebna zaščitna sredstva. Malica jim je zagotovljena na način, kot je načrtovan za ostale sodelujoče v nastanitvenih centrih. Za njihovo delo so bila izdelana Navodila za delo prostovoljcev, prav tako pa je urejen njihov status smiselno statusu pripadnika Civilne zaščite.

Z namenom učinkovitejšega dela na državnem nivoju potekajo koordinacije s predstavniki nevladnih organizacij. Tako so vključene v neformalno usklajevalno skupino za reševanje begunske problematike pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS, v širšo koordinacijsko skupino pri Ministrstvu za notranje zadeve ter v operativne sestanke na Upravi RS za zaščito in reševanje.