Facebook
Twitter
YouTube

SPLOŠNA INFORMACIJA

Urejanje področja migrantske problematike je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju uprava) je bila vključena v pripravo tako imenovanega Kontingentnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju kontingentni načrt), ki ga je sprejela Vlada RS, dne 16. julija 2015. Dejansko se je po prihodu migrantov na mejo pokazalo, da jih večina ne želi zaprositi za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, temveč želijo le čim prej priti do meje z Avstrijo in preko nje do ciljne destinacije.

Vlada Republike Slovenije je dne 20. septembra 2015 odločila, da se zaradi možnosti množičnega prihoda migrantov za postavitev začasnih nastanitvenih centrov in njihovo oskrbo zadolži Civilna zaščita. Pri tem se smiselno izvajajo zaščitni ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči iz načrtov zaščite in reševanja, ki se nanašajo na namestitev in oskrbo ogroženega prebivalstva. Pri izvajanju nalog sodelujejo tudi pristojna ministrstva ter nevladne in druge organizacije v skladu s svojimi pristojnostmi in po usmeritvah Civilne zaščite. Sklep se je začel izvajati 21. septembra 2015, aktivnosti pa koordinira in vodi poveljnik CZ RS.

Odziv sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bil prilagojen potrebam in nastalim situacijam. Pri vzpostavljanju tega odziva so imele zelo pomembno vlogo lokalne skupnosti, ki so tvorno pristopile k pripravi in organizaciji centrov, ter nevladne organizacije, ki so že sicer vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj ter Gasilska zveza Slovenije). Glede na želje in potrebe po vključevanju ostalih prostovoljcev so bile v nadaljevanju vključene tudi ostale nevladne organizacije in sicer preko Slovenske filantropije in Sloge platforme. Seveda pa so v okviru svojih pristojnosti sodelovali tudi državni organi in sicer Ministrstvo za notranje zadeve in Policija, ki sta poleg Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske naša ključna partnerja, Ministrstvo za zdravje glede zdravstvene oskrbe migrantov ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvsem glede dela z ranljivimi skupinami migrantov.

Aktivnosti po prihodu migrantov v državo potekajo na način, da Policija migrante, ki niso zaprosili za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, prepelje iz sprejemnih centrov v namestitvene centre, s katerimi upravlja Civilna zaščita in v katerih se jih oskrbi. Praksa kaže, da se migranti v nastanitvenih centrih zadržujejo le krajši čas, saj si želijo čim prej nadaljevati pot do mejnih prehodov z Republiko Avstrijo.

Ocenjujemo, da je sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni in lokalni ravni v tej fazi odigral vlogo, ki se jo od njega pričakuje – poskrbel je za namestitev in oskrbo migrantov, enako kot bi storil za naše državljane v primeru naravne nesreče, npr. potresa.