Facebook
Twitter
YouTube

PROJEKT I_HEERO in SISTEM E-KLIC

   
Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, Brežice 2011, foto: Jakob Oražem

eKlic (eCall)Za vzpostavitev sistema eKlic, ki temelji na evropski številki za klic v sili 112, bodo morali vsi centri za obveščanje v državah članicah izvesti potrebno nadgradnjo in oceno skladnosti do 1. oktobra 2017. Po 31. marcu 2018 bodo morali imeti vsi novi tipi avtomobilov in lahkih dostavnih vozil, ki bodo naprodaj v Evropski uniji, vgrajeno napravo eKlic za klic v sili na številko 112.

eKlic je klic v sili, ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilu ali pa se sproži samodejno takoj, ko senzorji, vgrajeni v vozilu, zaznajo hudo nesrečo. Ob sproženju eKlica se vzpostavi govorna povezava s pristojnim centrom za obveščanje.

Z vzpostavitvijo govornega kanala se operaterju za sprejem klicev v sili posreduje minimalen nabor podatkov (MSD). Najpomembnejši so podatki o natančni lokaciji nesreče, smeri vožnje, pojemkih ob nesreči ter drugi. Poznavanje natančne lokacije nesreče je ključnega pomena, saj omogoča reševalnim službam, da lahko veliko hitreje prispejo na kraj nesreče. Tako prihranjen čas pomeni več rešenih življenj.

Sistem eKlic deluje na območju celotne Republike Slovenije od 1.12.2015.


Kako deluje eKlic

Ob prejemu eKlica, ki pride neposredno v regijski center za obveščanje ali posredno v komercialni center, je podatke potrebno sprejeti in jih obdelati. Prav tako je potrebno podatke razumeti in jih pravilno uporabiti, saj centri za obveščanje z vstopom v digitalno dobo prejemajo različne vrste klicev v sili 112 in vse več podatkov javnosti.
eKlic rešuje življenja

S pridobitvijo takojšnjih informacij o nesreči in določitvijo njene točne lokacije se odzivni čas reševalnih služb lahko skrajša predvidoma za 50 % na podeželju in 40 % v mestih. Zahvaljujoč prihranku časa naj bi s pomočjo eKlica vsako leto rešili več sto življenj v Evropski uniji in zmanjšali posledice več deset tisoč poškodb. Prometne nesreče Evropsko unijo stanejo okrog 160 milijard EUR na leto, a če bi bili vsi avtomobili opremljeni s sistemom eKlic, bi lahko letno prihranili do 20 milijard EUR. eKlic bo obvezen v Evropski uniji, deloval pa bo tudi na Islandiji, na Norveškem in v Švici. Ruska federacija je razvila podoben sistem, imenovan ERA GLONASS. Evropska unija in Rusija sodelujeta pri zagotavljanju povezljivosti sistemov eKlic in ERA GLONASS, pri čemer eKlic deluje tudi v Rusiji, ERA GLONASS pa v Evropski uniji.


Projekt I_HeERO (www.iheero.eu)


(I_HeERO – Infrastructure Harmonised eCall European Pilot)


Cilj triletnega projekta I_HeERO, razpisanega v okviru Evropske unije CEF (Connecting Europe Facilities) – podpodročje Transport, je dokončna uvedba sistema eKlic na območju celotne Evropske unije in razširitev sistema na uporabo v vozilih, ki prevažajo nevarne snovi in na motorna kolesa. Prav tako se v okviru projekta izvajajo analize in testiranje sistema eKlic nove generacije (NG112 - Next Generation 112), s poudarkom na prenosu podatkov prek LTE omrežja. Slovenija bo v projektu ponudila možnost testiranja novih storitev v nacionalnem sistemu eKlic in sodelovala pri razširitvi sistema eKlic na tovorna vozila, ki prevažajo nevarne snovi ter pri testiranju rešitev eKlic nove generacije.

Slovenski konzorcij poleg Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sestavljata še podjetji Iskratel d.o.o., Kranj in Telekom Slovenije.

Sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanje v slovenskem konzorciju je kot državni inštituciji, pristojni za uvedbo eKlic, obvezno. Uprava RS za zaščito in reševanje je namreč pristojna za pripravo vstopne točke (PSAP – Public Safety Answering Point), ki sprejema in obdela eKlic.


eKlic za težka tovorna vozila

Na področje eKlica za težka tovorna vozila spada tudi uvedba storitve eKlic za vozila, ki prevažajo nevarne snovi ter za medkrajevne in potovalne avtobuse.

Cilji uvedbe eKlica za težka tovorna vozila in avtobuse, so predvsem reševanje življenj voznikov in potnikov ter preprečevanje življenjske ogroženosti udeležencev v nesreči in pripadnikov reševalnih služb zaradi nevarnega tovora ter preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi izliva nevarnih snovi.


eKlic za motorna kolesa

Med eKlicem za osebne avtomobile in eKlicem za motorna kolesa obstaja nekaj pomembnih razlik. Za slednje je značilno, da obstaja velika verjetnost ločitve voznika od vozila zaradi posebnosti v dinamiki vozila, da lahko nastopijo težave pri identifikaciji padca (s trčenjem vozila s trdim predmetom ali brez trčenja) in da govorna povezava ni prisotna oz. se ne more vzpostaviti. Dejavnosti, vezane na naslednjo generacijo eKlica na številko 112, vključujejo spremembe v mobilni komunikacijski tehnologiji in njihov vpliv na izboljšanje izkušnje uporabnikov z eKlicem, na primer s hitrejšim prenosom podatkov in novimi senzorji.