Facebook
Twitter
YouTube

Enotna evropska številka za klic v sili 112


Ministrski svet Evropske unije je leta 1991 odločil, da bo enotna evropska številka za klic v sili 112 . Pozval je vse države članice, da uvedejo to enotno številko, da se bi izboljšal dostop do reševalnih služb, zlasti tujim popotnikom. Danes je na telefonsko številko 112 mogoče klicati v vseh 28 državah članicah unije in v večini drugih evropskih držav, tudi na Hrvaškem, Makedoniji, Kosovu in posameznih območjih Rusije. Slovenija jo je uvedla kot druga država v Evropi, že leta 1997.

Ni naključje, da je prav 11. februar izbran za mednarodni dan številke za klic v sili. Zapišite datum 11.2., zbrišite ločilo in dobili boste 112; številke si res ni težko zapomniti. Otroci pa si jo najlažje zapomnijo, če jih pokažete obraz: en nos, ena usta in dve očesi. Za vse je pomembno, da jo dobro vtisnemo v spomin, da se je bomo, bolj ali manj pretreseni ob različnih nesrečah, lažje spomnili.

Sicer pa je v začetku novega tisočletja Evropska unija z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112. Predpisala je, da morajo biti klici brezplačni; s fiksnih in mobilnih telefonov in telefonskih govorilnic.
Predpisala je, da mora biti na tej številki ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, četudi v državi delujejo tudi druge nacionalne številke klica v sili. Nekatere države članice (Švedska, Danska in Nizozemska) so uvedle 112 kot svojo glavno številko za nujne primere, medtem ko v večini držav članic 112 deluje skupaj z nacionalnim številkam za klic v sili.

V Sloveniji imamo za klic v sili številki 112, s katero prikličete vse reševalne službe in policijo. V uporabi pa je tudi številka 113, s katero lahko pokličete policijo neposredno.

Predpisala je tudi, da morajo države zagotoviti tudi prikaz, kje se oseba, ki kliče 112 nahaja. To je v nujnih primerih zelo pomembno, še posebej, ko oseba, ki potrebuje pomoč, ne more ali ne zna povedati, kje se nahaja. Evropska komisija priporoča, da morajo države uporabljati metodo takojšnjega prikaza lokacije kličočega imenovana kot Push metoda. Metodo naknadnega prikaza lokacije kličočega, imenovana tudi Pull metoda, pa naj se uporablja izjemoma.

Priporoča tudi, naj se države potrudijo in državljane obveščajo o možnostih uporabe te številke, da poleg klasične telefonije uporabljajo nove tehnologije za dosego storitev preko številke 112 in da zagotovijo njeno uporabo tudi ljudem s posebnimi potrebami. V Sloveniji je mogoč tekstovni klic na 112 preko sistema WAP že nekaj let, kar je pomembno predvsem za gluhe in naglušne ljudi. Z letom 2012 je mogoče priklicati to številko v sili tudi z enostavnim SMS sporočilom, poslanim na številko 112.