Facebook
Twitter
YouTube

SPIN - INFORMACIJSKI SISTEM ZA POROČANJE O NESREČAH IN INTERVENCIJAH

Uprava RS za zaščito in reševanje je leta 2005 začela uporabljati tri-nivojski informacijski sistem za zbiranje podatkov o naravnih in drugih nesrečah in podatkov o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč SPIN, ki smo ga razvili sami. Aplikacija SPIN je rezultat sodelovanja Uprave RS za zaščito in reševanje in predstavnikov sil za zaščito reševanje in omogoča ažurno zbiranje in obdelavo podatkov o nesrečah in o intervencijah.

Tehnologija in oprema, na kateri smo razvili in postavili Sistem za Poročanje o Intervencijah in Nesrečah je bila že nekajkrat nadgrajena in tehnološko izboljšana. Sistem SPIN zdaj omogoča dobro preglednost aplikativnega dela sistema in popolno javnost podatkov, zbranih na nivojih, kjer se vnašajo. Program omogoča takojšen zajem podatkov o vseh naravnih in drugih nesrečah, o aktiviranju enot zaščite in reševanja in o obveščanju vseh, ki jih je po načrtih aktiviranja potrebno obvestiti. Optimizirani so bili tudi šifranti, zato je aplikacija preglednejša in omogoča hitrejše delo. Omogoča takojšen pregled aktiviranih enot, celovit pregled vseh dogodkov in analitično obdelavo podatkov.

Način zbiranja podatkov

Sistem SPIN se nahaja na spletnem naslovu http://spin.sos112.si, oziroma http://spin v intranetu.


SPIN
Način zbiranja podatkov

V SPIN se vpisujejo vsi dogodki, ki so povezani z naravnimi in drugimi nesrečami in so bili sporočeni na število 112 ali drugače. Vpisujejo se dogodki, pri katerih so bile aktivirane sile za zaščito in tudi dogodki, ko aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč ni bilo potrebno. Vnesejo se tudi dogodki, zaradi katerih so se aktivirale enote za zaščito, reševanje in pomoč, četudi ni šlo za naravno ali drugo nesrečo.

Uporaba aplikacije SPIN

Aplikacija SPIN je spletna aplikacija in se nahaja na strežniku URSZR. Za uporabo osnovnih funkcij aplikacije SPIN na računalniku, s katerega dostopate nanjo, ni potrebno namestiti nobenega namenskega programa. Aplikacija je z uporabniki povezana preko svetovnega spleta informacije, morajo prijaviti in imajo glede na nivo in vrsto uporabnika dostop do posameznih sklopov sistema. Vsi uporabniki, ki uporabljajo sistem SPIN zato, da se informirajo o dogodkih, pa za dostop do podatkov in informacij ne potrebujejo uporabniškega imena in gesla. Pregled je dosegljiv na http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx .

SPIN
Shema delovanja in povezav SPIN

V SPIN - u je do sedaj zabeleženih več kot 5300 uporabnikov, še več pa jih dnevno obiskuje posamezne dele aplikacije, kot sta npr. 24urni pregled dogodkov, pregled izpolnjevanja poročil in statistiko zbranih podatkov.