Facebook
Twitter
YouTube

Metodologija

Programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so izdelani skladno z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo predpiše minister.Dopolnitev Metodologije priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč

Metodologija priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč