Facebook
Twitter
YouTube

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE RS

TELEFON
TELEFAKS
E-POŠTA

Vodja centra Janez Petrovič (01) 479 64 00
(01) 286 20 32
janko.petrovic@urszr.si
Tajništvo   (01) 479 64 01
(01) 286 20 32
iczr@urszr.si
Finance - računovodstvo Zvonka Pucihar (01) 479 64 27
(01) 286 20 32
zvonka.pucihar@urszr.si
TV Studio Jakob Oražem (01) 479 64 04
(01) 286 20 32
jakob.orazem@urszr.si
ODDELEK ZA USPOSABLJANJE

   
Vodja oddelka mag. Jože Pogačar (01) 479 64 02
(01) 286 20 32
joze.pogacar@urszr.si
ŠCZ, poverjeniki za CZ, vodje intervencij Vida Juratovec (01) 479 64 16
(01) 286 20 32
vida.juratovec@urszr.si
Javni uslužbenci v ReCO, TRE, ITK podpora Marko Perpar (01) 479 64 21
(01) 286 20 32
marko.perpar@urszr.si
Reševanje iz vode Brigita Perbil Puš (01) 479 64 17
(01) 286 20 32
brigita.perbil.pus@urszr.si
Priprava programov usposabljanja mag. Zdenka Krese (01) 479 64 34
(01) 286 20 32
zdenka.krese@urszr.si
GASILSKA ŠOLA

   
Vodja gasilske šole mag. Janez Aljančič (01) 479 64 12
(01) 286 20 32
janez.aljancic@urszr.si
Programi poklicni gasilec, tehnično reševanje, vroči trening Aleš Cedilnik (01) 479 64 30
(01) 286 20 32
ales.cedilnik@urszr.si
Programi poklicni gasilec, tehnično reševanje, vroči trening Marko Zibelnik (01) 479 64 10
(01) 286 20 32
marko.zibelnik@urszr.si
ODDELEK ZA PODPORO

   
Vodja oddelka Mojca Križ (01) 479 64 14
(01) 286 20 32
mojca.kriz@urszr.si
Blagajna Bernardka Golob (01) 479 64 50
(01) 286 20 32
bernardka.golob@urszr.si