Facebook
Twitter
YouTube

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig

   
foto: Jakob Oražem

Izobraževalni center na Igu načrtuje, usmerja, usklajuje in izvaja izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V njem se izvajajo različni programi usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite, članov reševalnih enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter drugih nevladnih organizacij, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, in sicer:


Zmogljivosti centra na Igu


Šolski red