Facebook
Twitter
YouTube

Pooblaščene izobraževalne organizacije

V preglednici je seznam izobraževalnih organizacij, ki so si pridobile pooblastilo za izvajanje usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pogoje, ki jih morajo izobraževalne organizacije izpolnjevati, določi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12).


Pooblaščena izobraževalna organizacija

Program/-i, ki ga/jih izvaja/-jo
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
Valvasorjeva ul. 73
2000 Maribor

 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
UPI-Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6
3310 Žalec

 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemično in biološko zaščito
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
Andragoški zavod Maribor
Maistrova ul. 5
2000 Maribor

 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemično in biološko zaščito
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov služb za podporo
SINET, d. d.
Grajska pot 8
1430 Hrastnik

 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito
ANIMACIJA, d. o. o.
Aškerčeva ulica 1
2250 Ptuj

 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov reševalnih enot v sestavi tehničnih reševalnih enot Civilne zaščite
 • program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito