Facebook
Twitter
YouTube

Aktivnosti v projektu

Opis projekta "Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav"

Natečaj "Naravne in druge nesreče - Bolje pripravljen kot poplavljen"

Kako ravnamo ob poplavi (napotek prilagojen za slepe in slabovidne)

Didaktična igra Bolje pripravljen kot poplavljen

Prispevek v reviji Zmajček Bolje pripravljen kot poplavljen (številka 3, letnik 26, november 2019)

Prispevek v reviji Ciciban Poplave (november 2019)

TV telop Bolje pripravljen kot poplavljen