Facebook
Twitter
YouTube

Aktivnosti v projektu

Opis projekta "Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav"

Film Bolje pripravljen kot poplavljen - celoten

Film Bolje pripravljen kot poplavljen, 1. del

Film Bolje pripravljen kot poplavljen, 2. del

Film Bolje pripravljen kot poplavljen, 3. del

Film Bolje pripravljen kot poplavljen, 4. del

Natečaj "Naravne in druge nesreče - Bolje pripravljen kot poplavljen"

Kako ravnamo ob poplavi (napotek prilagojen za slepe in slabovidne)

Didaktična igra Bolje pripravljen kot poplavljen

Prispevek v reviji Zmajček Bolje pripravljen kot poplavljen (številka 3, letnik 26, november 2019)

Prispevek v reviji Ciciban Poplave (november 2019)

TV telop Bolje pripravljen kot poplavljen

Radijski oglas Bolje pripravljen kot poplavljen

Plakat Bolje pripravljen kot poplavljen

Zgibanka Bolje pripravljen kot poplavljen

Zgibanka Postavljanje zasilne protipoplavne zaščite

Zgibanka Postavljanje zasilne protipoplavne zaščite

Oglaševanje na avtobusih