Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2019

UJMA št. 33 / letnik 2019

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Naslovna stran

Vsebina

Stran

Tip datoteke
I. UVODNIK
   
Uvodnik
Blaž Komac

4

II. VREMENSKE, VODNE IN DRUGE RAZMERE
   
Podnebne razmere leta 2018 v svetu
Tanja Cegnar

8

Podnebne razmere v Sloveniji leta 2018
Tanja Cegnar

24

Umirjena vodnatost rek leta 2018
Igor Strojan

40

III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI    
Visoke vode v Sloveniji leta 2017 in 2018
Andrej Golob

48

Neurje s poplavami in točo 8. junija v Črnomlju in okolici
Jože Weiss

54

Ujma v porečju Tržiške Bistrice 29. oktobra 2018: dogodek, posledice in vzroki
Matevž Novak, Irena Mrak

68

Vodna ujma v Tržiču oktobra 2018
Peter Rotar

76

Ujma oktobra 2018 v Tržiču: pogled s terena
Jure Ferjan

84

Značilnosti suše leta 2018 v Evropi in razmere v Sloveniji
Andreja Sušnik, Gregor Gregorič

87

Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji
Jan Cunja, Mira Kobold, Mojca Šraj

95

Kazalnik suše SWD vodnobilančnega modela MGROWA-SI za Slovenijo
Ana Strgar, Peter Frantar

104

Motnost slovenskih rek leta 2018
Florjana Ulaga

112

Potresi v Sloveniji leta 2018
Anita Jerše Sharma, Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Mladen Živčić

119

Pregled posredovanj Gorske reševalne zveze Slovenije v obdobju 2009-2018
Slavko Rožič, Tomaž Goslar, Irena Mrak, Blaž Barborič

130

Gorska reševalna zveza Slovenije in nesreče na težko dostopnih terenih leta 2018
Jani Bele

138

IV. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI
   
Najmočnejši potresi po svetu leta 2018
Tamara Jesenko

142

Poplave po svetu leta 2018
Peter Frantar

149

V. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
   
Vpliv spremembe rabe tal na poplavno nevarnost in oskrbo z vodo
Gašper Rak, Mateja Škerjanec, Branka Bračič Železnik, Daniel Kozelj

168

Poročilo s 1. in 2. Simpozija projekta Heat-Shield o blaženju negativnih vplivov vročinskega stresa na delovnem mestu.
Tjaša Pogačar, Lučka Kajfež Bogataj

179

VI. RAZISKAVE IN RAZVOJ
   
Triosni širokopasovni seizmometri s postavitvijo senzorjev XYZ in UVW
Izidor Tasič

185

Meritve tektonskih mikropremikov v prelomni coni Idrijskega preloma
Andrej Gosar

192

Razlike med segrevanjem Zemljinega povrčja za 1,5 stopinj Celzija in 2 stopinj Celzija
Zala Žnidaršič, Lučka Kajfež Bogataj

200

VII. PRIPRAVLJENOST NA NESREČE
   
Vrednotenje sistema MASPREM po petih letih testnega delovanja: izboljšave in prihodnje naloge
Mateja Jemec Auflič, Jasna Šinigoj

204

Prispevek k zgodovini seizmologije: 50 let neprekinjenega instrumentalnega tridimenzionalnega beleženja širokopasovnega spektra seizmičnih valov v Sloveniji
Peter Sinčič, Izidor Tasič

211

Dostopni časi ekipe nujne medicinske pomoči v Zgornjesavinski regiji
Leon Ločičnik, Anton Koželj, Maja Strauss

219

Pripravljenost dajanja prve pomoči med študenti Univerze v Mariboru
Anton Koželj, Jana Goriup, Leon Ločičnik, Maja Strauss

225

Poznavanje napotkov za prvo pomoč v primeru ugriza kače - poročilo o raziskavi
Damjan Slabe, Alja Jerman, Eva Dolenc, Miran Brvar

230

VIII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE
   
Vaja Potres - Zahodna Štajerska 2018
Andrej Rupreht, Boštjan Oprešnik

237

IX. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
   
Organiziranost in delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji
Janja Kramer Stajnko

250

X. MEDNARODNO DELOVANJE
   
Spremembe na področju civilne zaščite na ravni Evropske unije (EU)
Milena Dobnik Jeraj, Sandra Martinič

258

Poročilo z mednarodnega posvetovanja INTERPRAEVENT 2018, Tojama Japonska, 2018
Matjaž Mikoš

266

Sto let Mednarodne zveze za geodezijo in geofiziko (IUGG)
Andrej Gosar

274