Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2014

UJMA št. 28 / letnik 2014

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Naslovna stran

Vsebina

Stran

Tip datoteke
I. UVODNIK
   
Uvodnik
Blaž Komac

7

V spomin
IVAN GAMS (1923-2014)

8

II. VREMENSKE, VODNE IN DRUGE RAZMERE
   
Podnebne razmere v svetu leta 2013
Gregor Vertačnik

10

Podnebne razmere v Sloveniji leta 2013
Tanja Cegnar

20

III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI    
Obilen sneg v snežni sezoni 2012/2013
Gregor Vertačnik

31

Hidrološko mokro leto 2013
Igor Strojan

40

Visoke vode v Sloveniji leta 2013
Andrej Golob, Janez Polajnar

47

Visoke vode in poplave novembra 2013
Mira Kobold

50

Izjemno visoka/rekordna gladina podzemne vode v Pomurju spomladi leta 2013
Urška Pavlič

58

Vročina poleti 2013
Gregor Vertačnik

65

Od mokre pomladi do sušnega poletja 2013
Andreja Sušnik, Ajda Valher

75

Sledenje suše v Sloveniji in po svetu
Tjaša Pogačar, Lučka Kajfež Bogataj, Zalika Črepinšek

85

Viharni vetrovi v Sloveniji leta 2013
Renato Bertalanič

96

Potresi v Sloveniji leta 2013
Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Ina Cecić, Matjaž Godec, Anita Jerše, Tatjana Prosen, Mladen Živčić

111

IV. VEČJE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI
   
Najmočnejši potresi po svetu leta 2013
Tamara Jesenko

122

Poplave po svetu leta 2013
Peter Frantar

128

Poplave v srednji Evropi leta 2013
Peter Frantar

146

Katastrofalni vetrovi v svetu leta 2013
Renato Bertalanič

155

V. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
   
Podzemni jedrski poskus Severne Koreje 12. februarja 2013 in seizmološko nadzorovanje sporazuma o prepovedi poskusov
Andrej Gosar

170

Uporaba Bayesovih mrež za modeliranje tveganj in določitev varnostnih kazalnikov za preprečevanje nesreč v industriji - rezultati praktičnega primera
Marko Gerbec, Branko Kontić

177

VI. RAZISKAVE IN RAZVOJ
   
Zastrupitev z ogljikovim oksidom in prva pomoč
Staša Krajnc, Damjan Slabe, Miran Brvar

185

Učinkovitost dvostranske metalizirane folije za toplotno zaščito ponesrečenca
Damjan Slabe, Rok Fink

189

Mobilna aplikacija prva pomoč - mnenja uporabnikov
Eva Dolenc, Simona Zorko Mihalj, Damjan Slabe

193

Nov mobilni kemijski laboratorij in nadgradnja zmogljivosti mobilnega radiološkega laboratorija Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) Instituta Jožef Stefan
Boštjan Črnič, Dušan Žigon

198

POTROG - potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite
Marjana Lutman, Iztok Klemenc, Polona Weiss, Polona Zupančič, Barbara Šket Motnikar, Primož Banovec, Matej Cerk

201

Zaznavanje zunajtropskih ciklonov iz severnega Atlantskega oceana s seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic
Izidor Tasič

213

Satelitsko zaznavanje stanja vegetacije na regionalni ravni - primer poletja 2013
Mateja Iršič Žibert, Boštjan Muri

219

Priprava Podlage za slovenski nacionalni akcijski načrt obvladovanja suše
Tjaša Pogačar, Tanja Tajnik, Lučka Kajfež Bogataj

223

Analiza visokovodnih valov slovenskih vodotokov
Alja Horvat, Nejc Bezak, Mojca Šraj

229

VII. PRIPRAVLJENOST NA NESREČE
   
Uvajanje novih preventivnih ukrepov za omejevanje požarov v naravnem okolju
Lucija Jereb, Blaž Turk

236

Slovensko-avstrijsko sodelovanje pri poplavah zaradi porušitve protipoplavnih objektov na območju Gornje Radgone in Radgone
Gašper Rak, Milica Slokar, Franci Steinman

228

VIII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, IN PREVERJANJE
   
Vaja Ljubelj 2013
Bojan Kuntarič

255

Vaja Karavanke - Together 2013
Bojan Kuntarič

263

5. Dnevi zaščite in reševanja - Velenje 2013
Bojan Kuntarič

271

Paradana 2013 - tridnevna, mednarodna jamarska reševalna vaja
Maks Merela

281

QuestCity - z igro do znanja
Nataša Poje Jovičić

293

IX. TUJE IZKUŠNJE
   
Poročilo s 3. svetovnega foruma o zemeljskih plazovih, Peking, Kitajska, 2014
Matjaž Mikoš

295

X. STROKOVNA BESEDA
   
O izrazih nezgoda, naravna nesreča, naravna katastrofa in naravna kataklizma
Matjaž Mikoš

306

XI. PREGLEDI LITERATURE
   
Potresi v letu 2012
Andrej Gosar

311

Inženirsko seizmološki terminološki slovar
Andrej Gosar

314

Snežna sezona 2012/13 v Sloveniji
Miha Pavšek

317