Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2008

UJMA št. 22 / letnik 2008

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Naslovna stran

Vsebina

Stran

Tip datoteke
I. UVODNIK
   
Uvodnik
Miran Trontelj
   
V spomin Alešu Horvatu
Miran Trontelj
   
II. VREMENSKE,VODNE IN DRUGE RAZMERE
   
Podnebne razmere v svetu leta 2007
Tadeja Ovsenik Jeglič

10


178 Kb
Podnebne razmere v Sloveniji leta 2007
Tanja Cegnar

18


122 Kb
III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI
   
Visoke vode v Sloveniji leta 2007
Janez Polajnar

28


55 Kb
Pomen nizkih pragov ob visokih vodah
Gašper Rak, Franci Steinman, Leon Gosar

31


259 Kb
Kmetijska suša v Sloveniji leta 2007
Andreja Sušnik, Iztok Matajc

37


155 Kb
Viharni vetrovi v Sloveniji leta 2007
Renato Bertalanič

43


158 Kb
Potresi v Sloveniji leta 2006
Tamara Jesenko, Ina Cecić, Martina Čarman, Milka Ložar Stopar, Mladen Živčić

50


701 Kb
Poplave 18. septembra 2007
   
Klimatološki opis izjemnega padavinskega dogodka 18. septembra 2007
Gregor Vertačnik

58


255 Kb
Katastrofalne poplave in visoke vode 18. septembra 2007
Mira Kobold

65


446 Kb
Železniki - simbol za katastrofo in solidarnost
Bojan Kuntarič, Olga Andrejek

76


392 Kb
Aktivnosti policije ob poplavah na Gorenjskem
Simon Vindiš

88


56 Kb
Mesto, vloga in pomen psihološke prve pomoči ob naravnih nesrečah
Romana Rupar

91


92 Kb
Pomoč Karitasa po poplavah in neurju 18. septembra 2007
Simon Vindiš

97


145 Kb
Analiza vzrokov in numerično modeliranje močnih padavin 18. septembra 2007
Mark Žagar

101


165 Kb
Daljinske meritve in analiza INCA 18. septembra 2007
Mateja Iršič Žibert, Janko Merše, Benedikt Strajnar

105


268 Kb
Proučevanje poplave v dolini Selške Sore 18. 9. 2007 z mednarodno skupino Hydrate
Mojca Robič

111


171 Kb
IV. VEČJE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI
   
Močnejši potresi po svetu leta 2007
Tamara Jesenko, Renato Vidrih

117


288 Kb
Katastrofalni vetrovi v svetu leta 2007
Renato Bertalanič

124


469 Kb
V. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
   
Odzivanje na zapleteno varnostno krizo v Sloveniji: pravila, struktura, vloga
Marjan Malešič

136


111 Kb
Poplavna ogroženost in posledice dogodkov preostalega tveganja
Daniel Kozelj, Karin Kozelj, Franci Steinman, Leon Gosar

145


134 Kb
VI. RAZISKAVE IN RAZVOJ
   
Sporočila Medvladnega odbora za podnebne spremembe IPCC
Lučka Kajfež Bogataj

152


200 Kb
Profesionalne radijske zveze v etažnih garažnih objektih
Boštjan Tavčar, Alenka Švab Tavčar

160


313 Kb
Novi satelitski produkti za podporo zdajšnji in zelo kratkoročni napovedi
Mateja Iršič Žibert

167


171 Kb
Raziskave resonance med tlemi in stavbami v Bovški kotlini z metodo mikrotremorjev
Andrej Gosar

171


281 Kb
Preizkušanje seizmometrov na Conradovem observatoriju
Izidor Tasič

179


268 Kb
Stabilnost prenosne funkcije seizmometrov v vrtini
Izidor Tasič

186


138 Kb
VII. PRIPRAVLJENOST NA NESREČE
   
Sistem javnega alarmiranja z detekcijo premika
Marko Podberšič

191


222 Kb
Pomen komunikacij za državno mrežo potresnih opazovalnic
Renato Vidrih

195


290 Kb
Varstvo pred hudourniki in erozijo ob vse intenzivnejših vremenskih ekstremih
Aleš Horvat, Tadej Jeršič, Jože Papež

200


364 Kb
Oblikovanje sodobnega sistema kriznega upravljanja v RS s preoblikovanjem in nadgradnjo dosedanjih rešitev
Igor Kotnik

209


119 Kb
VIII. UKREPANJE OB NESREČAH IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC
   
Klic v sili na 112 za gluhe in naglušne
Boštjan Tavčar

219


75 Kb
Delovanje zdravstva ob množičnih nesrečah
Andrej Fink

222


121 Kb
10-letnica Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)
Luka Buhin

233


276 Kb
IX. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, IN PREVERJANJE
   
Vaja Morje 2007
Bojan Kuntarič

244


265 Kb
Dnevi zaščite in reševanja v Novi Gorici
Bojan Kuntarič

250


295 Kb
Trk 2007 in Požar 2007
Bojan Kuntarič

256


401 Kb
Multimedijsko izobraževanje na področju zaščite in reševanja
Andreja Lavrič, Mojca Stopar

264


158 Kb
X. PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EU IN PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE
   
Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije (EU) - civilna zaščita
Mateja Berglez, Milena Dobnik Jeraj, Gregor Volaj

271


226 Kb
Vloga predsedujoče države EU ob večjih nesrečah v tretjih državah
Domen Torkar

279


193 Kb
XI. MEDNARODNO SODELOVANJE
   
Prva delavnica projekta "Harmonization of Seismic Hazard Maps for the Western Balkan Countries"
Barbara Šket Motnikar

287


57 Kb
Izkušnje Slovenije pri gašenju požarov v Makedoniji in Grčiji leta 2007
Domen Torkar

288


317 Kb
XII. TUJE IZKUŠNJE
   
Vojska in protiminsko delovanje v svetu
Matjaž Bizjak

300


555 Kb
XIII. STROKOVNA BESEDA
   
Nekateri tektonski, seizmotektonski in seizmološki termini - 1. del
Janez Lapajne

316


88 Kb
XIV. PRIZNANJA IN NAGRADE
   
Kipec Civilne zaščite Mileni Lautar

324


49 Kb
Nagrada Upravi RS za zaščito in reševanje za izobraževanje o številki 112

274


134 Kb
XV. PREGLEDI LITERATURE
   
Branje o snegu in plazovih
Pavle Šegula

327


191 Kb
Potresi v letu 2005
Renato Vidrih

340


69 Kb
Potresi v letu 2006
Renato Vidrih

342


65 Kb
Knjiga Potresna dejavnost zgornjega Posočja
Mihael Ribičič

344


110 Kb