Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Objavljamo regijske načrte zaščite in reševanja za Dolenjsko regijo v letu 2017.

  1. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v Dolenjski regiji, verzija 1.0
  2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Dolenjske regije, verzija 2.0
  3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Dolenjski regiji, verzija 1.0
  4. Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Dolenjski regiji - v pripravi !
  5. Regijski načrt zaščite in reševanja za primer posebno nevarne bolezni živali v Dolenjski regiji, verzija 2.0