Facebook
Twitter
YouTube

Statistika

Statistika klicev in dogodkov za ReCO Novo mesto za leto 2017

Statistika klicev v ReCO Novo mesto za leto 2016

ReCO Novo mesto
je v letu 2016 prejel 31024 klicev na številko 112. Večina klicev na 112 je bila za nujno medicinsko pomoč, in sicer 3718, sledili so klici za policijo 817 in klici za gasilce 751. Na 90 odstotkov vseh klicev so se operaterji v ReCO Novo mesto odzvali v povprečju v 6,19 sekundah.  
Vseh klicev, če prištejemo tudi izhodne klice iz centra za obveščanje, s katerimi operaterji aktivirajo različne reševalne enote ali kličoče pokličejo nazaj, je bilo 42445.


Pregled števila klicev v ReCO v Sloveniji po mesecih

Pregled deležev prejetih klicev na 112 po ReCO v Sloveniji


Pregled števila klicev v ReCO v Sloveniji po urah dneva

Pregled števila klicev v ReCO v Sloveniji po mesecih