Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

Izpostava URSZR Nova Gorica pokriva Severno zahodni del Slovenije, ki obsega površino 2325 km2. Področje sega na jugu do Krasa, zahodu do meje z Italijo, severu do Trente in vzhodu do Podbrda-Idrije- Godoviča. V  13 občinah živi okrog 120.000 občanov. Te občine so: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, MO Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter - Vrtojba,  Miren – Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno. Največja občina po številu prebivalcev MO Nova Gorica z 32000 prebivalci, najmanjša pa občina Bovec z 3200 prebivalci. Po površini je največja občina Tolmin, ki meri  382km2. Na območju delujejo štiri Upravne enote: UE Nova Gorica, UE Ajdovščina, UE Idrija in UE Tolmin.

Ogroženost regije zaradi naravnih in drugih nesreč je zelo velika. Tako so regijo v zadnjih letih prizadele številne velike in tudi katastofalne naravne nesreče:

•  Potresi v Posočju  leta 1976,1998 in 2004
•  Zemeljski plazovi (plaz v Logu pod Mangartom, plaz Slano blato pri Ajdovščini in plaz Koseč nad Kobaridom)
•  Orkanski veter – burja (2010, 2011, 2012)
•  Veliki požari na Krasu (2006, 2013), Sv.Gora (2012))
•  Poplave ob reki Vipavi in Soči ( 2009, 2010, 2012)
•  Žled  (2014)
•  Neeksplodirana ubojna sredstva - posledica prve svetovne vojne.
  


Foto: Arhiv izpostave URSZR Nova Gorica