Facebook
Twitter
YouTube

Sistem zvez ZARE

V Sloveniji na področju zaščite, reševanja in pomoči uporabljamo enoten in avtonomen sistem radijskih zvez na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Komunikacijsko središče sistema je v Regijskem centru za obveščanje Nova Gorica, v katerem upravljajo z radijskim prometom in zagotavljajo povezovanje uporabnikov v javne in druge funkcionalne telekomunikacijske sisteme.

Sistem zvez ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in stoodstotno pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj.

ZGRADBA SISTEMA ZA-RE

Sistem ZA-RE sestavljata dva med seboj funkcijsko povezana podsistema:
- Podsistem radijskih zvez je namenjen imetnikom radijskih postaj za medsebojne pogovore in pogovore z regijskim centrom in
- Podsistem osebnega klica, ki je namenjen klicanju imetnikov sprejemnikov osebnega klica - pager sistem.

VRSTE RADIJSKIH ZVEZ

Neposredne radijske zveze, radijske zveze prek repetitorskih postaj, radijske zveze prek verige rep. postaj, povezave v javno telefonsko omrežje.

 Vse kanale sistema radijskih zvez ZA-RE, lahko razdelimo v skupine:
- kanali repetitorjev od 01 do 32,
- simpleksni kanali od 33 do 50 (izhodne frekvence repetitorjev),
- simpleksni kanali od 51 do 68 (vhodne frekvence repetitorjev).

PREDNOSTI SISTEMA ZVEZ ZARE

-  Neodvisen od javnih sistemov radijskih zvez,
-  enostaven za uporabo ter
-  deluje ob izrednih razmerah.

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA

Na območju Severnoprimorske regije imamo sedem repetitorskih oddajnikov:

Lokacija oddajnika

Kanal

SINJI VRH

07

JAVORNIK

08

SVETA GORA

16

KOBALOVE PLANINE

01

ČRVOV VRH

24

KUK

22

KOBARIŠKI STOL

09

Dodatne informacije najdete na naslednjih povezavah: