Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanje centraV okviru Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje  Nova Gorica deluje Regijski center za obveščanje Nova Gorica (ReCO Nova Gorica), na lokaciji GD Nova Gorica, Sedejeva 9,  kjer je zagotovljeno 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 in s tem učinkovito nudenje pomoči v primeru naravnih ali drugih nesreč. Naloge ReCO Nova Gorica so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:

Poleg opisanih glavnih nalog pa center opravlja še vrsto drugih nalog, ki pa predstavljajo podporo za učinkovito delovanje celotnega sistema. To so naloge, ki se nanašajo na programiranje radijskih postaj in pozivnikov za sistem tihega alarmiranja, pisanje poročil o izrednih dogodkih, sestavljanje in pošiljanje dnevno informativnih biltenov, vodenje evidenc izrednih dogodkov, spremljanje radijskega prometa sil za zaščito in reševanje, ipd.

Dodatne informacije najdete na naslednjih povezavah: