Facebook
Twitter
YouTube

Regijski natečaj za likovna in literarna dela


foto: arhiv Izpostave URSZR Murska Sobota

2016/2017:

21. nagradni natečaj za izdelavo likovnih in pisnih izdelkov na temo "Naravne in druge nesreče - Pozor, nevarne snovi", šolsko leto 2016/20172015/2016:


20. nagradni natečaj za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno«, šolsko leto 2015/2016

Bilten 2015/2016


2014/2015:

19. nagradni natečaj za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača«, šolsko leto 2014/2015

Bilten 2014/2015