Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanje centra

V Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota (v nadaljevanju ReCO Murska Sobota) deluje 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112. ReCO Murska Sobota zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče.

Naloge ReCO Murska Sobota so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje: