Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE MURSKA SOBOTA


foto: arhiv Izpostave URSZR Murska Sobota

Regijski center za obveščanje Murska Sobota se nahaja na Cankarjevi ulici 75 v Murski Soboti.

ReCO Murska Sobota pokriva območje Pomurske regije, in sicer:
  • območje 4 upravnih enot: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona;
  • območje 27 občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej;
  • območje, na katerem je 346 naselij;
  • območje, na katerem prebiva 116.670 prebivalcev;
  • območje, ki meri 1.337 km2;
  • območje, po katerem teče državna meja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško.