Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji

Regijski natečaj za likovna in literarna dela


Namen natečaja je, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestitimo, da se naravne in druge nesreče dogajajo vsakodnevno – lahko tudi neposredno v njihovi okolici, da z njimi živimo, nekatere pa s svojo dejavnostjo povzročimo tudi sami posredno ali neposredno ter tudi z zaščitnih ukrepih pred njimi.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota v tekočem šolskem letu razpiše regijski natečaj za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo "Naravne in druge nesreče" za otroke v vrtcih, učence osnovnih šol ter učence osnovnih šol s posebnim programom.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa


Izpostava URSZR Murska Sobota v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnimi združenji organizira vsakoletno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Namen preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je preverjati, utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, učinkovito pomagati sebi in drugim, okrepiti delo na področju prve pomoči v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. Najboljša ekipa iz vsake regije se uvrsti na državno preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.