Facebook
Twitter
YouTube

Obrazci za evidenco CZ

Obrazci za evidenco CZ

Obvestilo o spremembah v postopkih vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč z uveljavitvijo Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/2009).

V Uradnem listu RS št. 40/2009 z dne 29.5.2009 je bil objavljen nov Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki je stopil v veljavo 15 dni po njegovi objavi. S tem  je prenehalo veljati Navodilo o evidenci, rezporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list R, št. 29/96).

Pravilnik je prinesel nekaj novosti v postopkih vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Tako je na podlagi sprejetega Sklepa o določitvi oblike obrazcev ter njihovi objavi na spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR, št. 023-114/2009-1, z dne 4.9.2009) ter v skladu s 3., 7., 14., 15. in v povezavi s 17. členom Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/2009), določena oblika obrazcev:

 
Z namenom poenotenja postopkov vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je določena tudi oblika obrazcev:

Ustanovitelje enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč vljudno prosimo, da pri postopkih vezanih na vodenje evidence, razporejanje ter pozivanje pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, upoštevajo določila navedenega pravilnika ter uporabijo predpisane obrazce.


Obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Uprava RS za zaščito in reševanje http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=4&id=3355.


Obrazci - zahtevki za nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči:

 
1. 

Obrazec R-1 - Zahtevek za nadomestilo plače - zaposleni,
 
2.

Obrazec R-2 - Zahtevek za nadomestilo plače - samostojni podjetniki,
 
3.

Obrazec R-3 - Zahtevek za nadomestilo plače - prejemnik pokojnine oz. štipendije,
 
4.

Obrazec R-4 - Zahtevek za nadomestilo plače - oseba, ki nima dohodkov,
 
5.

Obrazec R-5 - Zahtevek za nadomestilo plače - oseba, ki prejema nadomestilo za čas brezposelnosti,
 6.
Obrazec R-6 - Zahtevek za nadomestilo plače - obdobje začasne nezmožnosti za delo, za katero se zahteva nadomestilo.