Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje pripadnikov CZ

Usposabljanje pripadnikov CZ

Državljani
imamo pravico in dolžnost, da se izobražujemo in usposabljamo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami predpisuje, da se morajo državljani usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov pred nesrečami. Vsebine in oblike izobraževanja so določene z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje pa razčlenjene v letnih načrtih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga vsako leto pripravi Uprava RS za zaščito in reševanje, potrdi pa Vlada Republike Slovenije. 

Več informacij o usposabljanju pripadnikov CZ ter drugih sil za ZRP so dostopne na spodnjih povezavah: