Facebook
Twitter
YouTube

Civilna zaščita

Civilna zaščita

 


Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.

Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirane naslednje enote ter službe Civilne zaščite:


Evidenca Civilne zaščite

Evidenca, razporejanje in pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejena z naslednjimi pravnimi akti: