Facebook
Twitter
YouTube

Sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni regije

V pomurski regiji razpolagamo z naslednjimi enotami CZ:

ŠTAB CZ ZA POMURJE

TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE (oddelek za iskanje zasutih v ruševinah, oddelek za tehnično reševanje, ekipa za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami ter ekipa za reševanje na vodi in iz vode)

ENOTE ZA RADIOLOŠKO, KEMIJSKO IN BIOLOŠKO ZAŠČITO (oddelek za radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje)

SLUŽBA ZA PODPORO (ekipa za oskrbo, ekipa za prevoz, ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo ter ekipa za administrativno podporo in druge potrebe)

REGIJSKI LOGISTIČNI CENTER (ekipa za skladiščno poslovanje in ekipa za administrativno podporo)

CENTER ZA OBVEŠČANJE (ekipe za popolnitev centra za obveščanje)

 
ter naslednjimi pogodbenimi pripadniki CZ:


Dodatne informacije v zvezi z organiziranostjo sil za zaščito, reševanje in pomoč so dostopne na naslednjih povezavah:

SILE ZA ZRP
PROSTOVOLJNE SILE
CIVILNA ZAŠČITA (DOLŽNOSTNE SILE)
VODENJE IN POVELJEVANJE