Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Izpostava URSZR Murska Sobota ima izdelane in sprejete naslednje načrte zaščite in reševanja:

 1. Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0
 2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0
 3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.1
 4. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Pomurju, verzija 2.0
 5. Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju, verzija 1.1
 6. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.1
 7. Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0
 8. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči na vrtini v Pomurju, verzija 1.0
 9. Operativni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov v Pomurju, verzija 1.0
 10. Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Pomurju, verzija 3.0
 11. Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0


Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Načrti zaščite in reševanja, nosilci načrtovanja, vsebina, merila za izdelavo in način izdelave načrtov zaščite in reševanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja ob naravnih in drugih nesrečah se urejajo z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12).

Načrt temelji na:

Z načrtom se določijo:

Dodatki in priloge k načrtu so:

Kdo izdela temeljni načrt, načrt, del načrta ali načrtov oziroma dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči: