Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti

Skladno s 1 točko 4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) objavljamo povzetke regijskih ocen ogroženosti. Te so naslednje:

ob jedrski ali radiološki nesreči,
ob nesreči zrakoplova,
ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali,
ob potresu ,
ob nalezljivih bolezni pri ljudeh,
ob poplavah in
ob žledu.