Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode

Več informacij za ocenjevanje škode dobite na osnovni strani URSZR

 http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os7.htm

 

 skrbnik podatkov Rudolf Golob