Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Izpostava URSZR Maribor ima izdelane in usklajene naslednje načrte zaščite in reševanja:

- načrt ZiR ob pojavu posebno nalezljivih bolezni živali
- načrt ZiR ob porušitvi vodne pregrade
- načrt ZiR ob poplavah
- načrt ZiR ob nesreči zrakopolova
- načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
- načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči
- načrt ZiR ob množični nesreči na AC
- načrt ZiR ob potresu
- načrt ZiR ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova
- načrt ZiR ob železniški nesreči
- načrt ZiR ob velikem požaru v naravi


Skrbnik podatkov sta Darja Adam in Rudolf Golob.