Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti, povzetki ocen

Povzetki regijskih ocen ogroženosti:

- povzetek ocene ogroženosti zaradi železniške nesreče
- povzetek ocene ogroženosti ob pojavu posebej nevarnih bolezni pri živalih
- povzetek ocene ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči
- povzetek ocene ogroženosti zaradi poplav
- povzetek ocene ogroženosti zaradi požarov v naravi

Ocene ogroženosti:

- ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
- ocena ogroženosti ob železniški nesreči
- ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
- ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči
- ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova
- ocena potresne ogroženosti
- ocena ogroženosti zaradi poplav
- ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju
- ocena ogroženosti zaradi žleda


 Skrbnik podatkov je Darja Adam, Rudolf Golob.