Facebook
Twitter
YouTube

Regijske ocene ogroženosti, povzetki ocen

Povzetki regijskih ocen ogroženosti:

- povzetek ocene ogroženosti zaradi železniške nesreče
- povzetek ocene ogroženosti ob pojavu posebej nevarnih bolezni pri živalih
- povzetek ocene ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči

Ocene ogroženosti:

- ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
- ocena ogroženosti ob železniški nesreči
- ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
- ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči
- ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova
- ocena potresne ogroženosti Skrbnik podatkov je Darja Adam, Rudolf Golob.