Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanjeORGANIZIRANOST IN DELOVANJE CENTRA

V Regijskem centru Maribor, številka 112, operaterji dežurajo 24 ur na dan, celo leto. S tem so vsem prebivalcem na območju Vzhodnoštajerske regije vedno na razpolago v primeru naravnih in drugih nesreč. Center za obveščanje Maribor:


Zmogljivosti na operativnem področju ob nesrečah v VŠR :

 

Na območju ReCO Maribor delujeta dve gasilski enoti širšega pomena:

 

GEŠP izvajata naloge zaščite in reševanja ob:
-
prometnih, industrijskih, drugih nesrečah, kjer so prisotne  nevarne snovi

-nesrečah v cestnih ter železniških predorih

-naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu
-naloge  ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah
-reševanje iz vode (JZZPR)

 

Regija ima 3 službe nujne medicinske pomoči: