Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

Upravno strokovno Vzhodno štajersko regijo pokriva na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Maribor. V sestavi Izpostave deluje: upravno strokovna služba, logistični center, center za obveščanje in druge zmogljivosti. Na ravni regije pa so organizirani tudi ustrezni organi vodenja ter enote in podporne službe Civilne zaščite.

V geografskem pogledu obsega območje Vzhodnoštajerske dve povsem različni pokrajinski enoti. Na zahodu je hribovito visokogorski in izrazito gozdnati svet Pohorja in obmejnega Kozjaka, ki ju razdvaja Drava z Dravsko dolino in površinsko večji vzhodni del pokrajine, ki pripada vinorodnemu gričevju Slovenskih goric in Haloz z prevladujočimi nadmorskimi višinami 300 - 400 m in relativnimi višinami 60 - 120 m. Vmes sta večji ravninski ploskvi Dravsko in Ptujsko polje, ki ležita na nadmorski višini med 240 in 250 m. To je izrazito poljedelsko območje z nekaj industrije, a pomembnimi komunikacijami ob katerih so se razvila večja naselja (Rače, Hoče, Starše, Miklavž, Pragersko).

Dravsko polje je iz kvartarnega obdobja in tvori prehod prodne ravnice v gorski svet. Pod plodno humusno plastjo in med nepropustnim slojem ležijo nanosi proda do 20 m. debeline.

 

Temeljne organizacijske in druge značilnosti področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Vzhodno štajerski regiji.

Prostorsko pokriva območje Izpostave 5 upravnih enot: MO Maribor, Sl.Bistrica, Ruše, Lenart, Pesnica in naslednje občine: (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungoto, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnico, Poljčane, Pesnico, Rače - Fram, Ruše, Selnico ob Dravi, Slovensko Bistrico, Starše, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojico v Slovenskih goricah, Sv. Ano, Šentilj ter Mestno občino Maribor).

Regija obsega 22 lokalnih skupnosti,  1310,6 km2, 389 naselij in 236.505 prebivalci.


Skrbnik podatkov je Ivana Grilanc.