Facebook
Twitter
YouTube

Razpisi in natečaji

Aktualni razpisi


27.11.2018 - Razpis za priznanja in nagrade CZ za leto 2019
- dopis
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
Razpis natečaja "Naravne in druge nesreče - številka za klic v sili 112" za šolsko leto 2017/2018. 

- razpis
- priloga


 Skrbnik podatkov je Sonja Kocbek, Darja Adam.