Facebook
Twitter
YouTube

Sistem zvez ZA-RERepetitorji so postavljeni na:

- Krimu K-15,

- Šmarni gori K-16,

- Jančah K-17,

- Ulovki K-18,

- Grmadi K-19,

- Medvedjeku K-20.

Brez zanesljivih sredstev radijskih zvez in znanja o uporabi le-teh je intervencijo težko izpeljati uspešno, predvsem pa varno. Treba se je zavedati, da ima med intervencijo radijska postaja za reševalca – s stališča varnosti – enak pomen kot zaščitna obleka ali čelada. Dandanes si je namreč težko predstavljati, da bi med posredovanjem ostali brez govorne radijske komunikacije in s tem ogrozili lastno varnost in varnost ostalih sodelujočih na intervenciji.

V preteklosti so sile zaščite, reševanja in pomoči uporabljale različne sisteme radijske zvez, katerih omrežja med seboj niso bila povezljiva. Z uvedbo enotne evropske številke za klic v sili (112) in s formiranjem centrov za obveščanje, kot jih poznamo danes, je medsebojna povezljivost enot, predvsem pa povezljivost enot z Regijskimi centri za obveščanje, postala neizbežna oziroma nujna. V ta namen je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, leta1994 pričela graditi enega največjih profesionalnih sistemov radijskih zvez v državi. Sistem zvez za potrebe zaščite in reševanja so preprosto poimenovali »Sistem radijskih zvez ZARE«. Sistem radijskih zvez ZARE seveda ni edini sistem radijskih zvez, ki je v uporabi v sistemu zaščite in reševanja. Za komunikacijske potrebe enot nujne medicinske pomoči in gasilskih enot širšega pomena je bil leta 2002 vpeljan sistem radijskih zvez ZARE Plus. V zadnjem obdobju se gradi tudi digitalni »naslednik« analognega sistema zvez ZARE, imenovan ZARE DMR ali krajše ZARE-D. Sistem zvez ZARE DMR (angl.: digital mobile radio) je digitalni sistem z modulacijo TDMA (angl.: time division multiple access), ki ima dve časovni okni. To pomeni, da si lahko dva uporabnika hkrati delita eno frekvenco in tako vzporedno potekata tudi dve zvezi preko enega repetitorja. V sistemu ZARE DMR je v večini primerov na repetitorjih uporabljeno eno časovno okno za daljinsko proženje siren javnega alarmiranja iz ReCO, drugo okno pa je namenjeno uporabnikom za govorne zveze, pošiljanje tekstovnih sporočil, sledenje, prenos podatkov itd. ZARE DMR omogoča IPSC (angl.: internet protocol site connect), ki trenutno deluje le v ljubljanski regiji in povezuje DMR repetitorje na Krimu D-15, Šmarni Gori D-16, Slivnici D-27 in D-35 Lovski vrh). Radijska postaja se glede na jakost signala repetitorja sama postavi na »najmočnejši« repetitor. Zveze so slišne po celotnem omrežju medsebojno povezanih repetitorjev, ne glede na to, kateri repetitor je vstopna točka.

ReCO Ljubljana upravlja s sistemom zvez ZARE na območju ljubljanske regije. ReCO dodeljuje kanale in spremlja ter nadzira radijski promet na repetitorjih, ki v ljubljanski regiji. Za potrebe kvalitetnega zagotavljanja zvez z enotami na terenu je v ljubljanski regiji postavljenih 6 ZARE repetitorjev, ki so z radijskimi linki povezani v ReCO. Vsak izmed repetitorjev je namenjen pokrivanju določenega dela regije.