Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE LJUBLJANANaloge ReCO Ljubljana:

- Sprejem in obdelava klicev v sili na 112
   - Aktiviranje krajevno pristojnih enot in služb ZRP
   - Posredovanje klicev
     *Nujna medicinska pomoč
     *Nujna veterinarska pomoč
- Obveščanje regijskih in občinskih organov ter vodilnih in pristojnih za ZRP
- Javno alarmiranje, posredovanje napotkov oziroma navodil
- Upravljanje sistemov radijskih zvez ZA-RE, ZARE + in ZARE - D
- Zbiranje, obdelovanje, posredovanje podatkov o nevarnostih in nesrečah
- Koordinacija manj zahtevnih intervencij
- Komunikacijska, informacijska podpora
- Logistična podpora enotam ZRP
- Sodelovanje pri izdelavi informativnih biltenov

Na območju ReCO Ljubljana deluje:
- 9 enot nujne medicinske pomoči v sklopu ZD (Ljubljana, Domžale, Kamnik, Ribnica, Kočevje, Logatec, Litija, Vrhnika, Grosuplje, Ivančna Gorica)
- 10 gasilskih enot širšega pomena (pogodba z URSZR za prometne nesreče oziroma nevarne snovi)
- 2 poklicni gasilski enoti (GB Ljubljana in CZR Domžale)
- 21 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev
- 273 prostovoljnih gasilskih društev
- 2 postaji gorske reševalne službe (GRS Ljubljana in Kamnik)
- 2 enoti vodnikov reševalnih psov za iskanje pogrešanih in zasutih
- Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS)
- Jamarska reševalna služba
Potapljači
Radioamaterji
Taborniki
ELME
VGP Drava
Kemis