Facebook
Twitter
YouTube

Regijska ocena ogroženosti

Ljubljanska regija je velika, raznolika in jo tudi ogroža vrsta nevarnosti. Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavljajo podlago za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, ki jih izdelujemo na ravni regije. Pri izdelavi ocen ogroženosti je poseben poudarek dan potresu in poplavam, naravnima nesrečama, ki najbolj ogrožata življenja in premoženja prebivalcev v naši regiji.

Glede na število žrtev oziroma gmotno škodo našo regijo najbolj ogroža rušilni potres, ki bi imel največje posledice v Mestni občini Ljubljana, Dolu pri Ljubljani, Igu, Brezovici, Škofljici, Domžalah, Mengšu, Trzinu, Vodicah, Moravčah in Lukovici.

Tudi ogroženost regije pred poplavami je dokaj visoka, je pa ocena relativno bolj ugodna predvsem zato, ker so poplave bolj predvidljive in se jih da vnaprej napovedati.


POVEZAVE:

UVOD

- Ocena ogroženosti pred potresom
- Ocena ogroženosti pred poplavami
- Ocena ogroženosti zaradi jedrske ali radiološke nesreče
- Ocena ogroženosti pred požari
- Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova
- Ocena ogrozenosti zaradi zelezniske nesrece

- Ocena ogroženosti zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene ter klasičnih terorističnih napadov
- Ocena ogroženosti zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali
- Ocena ogroženosti ljubljanske regije zaradi žleda

ZAKLJUČEK

Državne ocene ogroženosti in ocene tveganj pa si lahko ogledate na spodnjih povezavah:
- http://www/slo/page.php?src=os11.htm

- http://www/slo/page.php?src=os17.htm