Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

Izpostava URSZR Ljubljana je ena od trinajstih izpostav, ki tvorijo teritorialno organiziranost URSZR. Je največja izpostava po površini in številu prebivalcev. Na območju ljubljanske regije je:

Ljubljanska regija