Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode

Ocenjevanje škode


Za ocenjevanje škode imamo v Republiki Sloveniji od leta 2004 podrobno razčlenjene postopke na vseh treh ravneh organiziranosti - države, regije in občine. Z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode so določeni tako obrazci kot tudi ceniki.

Ocena škode na kmetijskih pridelkih in stvareh se ocenjuje na podlagi:

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in 28/06),

Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03, 90/07 in 102/07) ter

Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06).

Občinsko komisijo imenuje župan s sklepom, in sicer izmed strokovnjakov po posameznih področjih. Lahko imenuje dve komisiji: eno za oceno škode na kmetijskih pridelkih, drugo za oceno škode na stvareh.

Regijsko komisijo imenuje Vlada Republike Slovenije s sklepom, in sicer izmed strokovnjakov po posameznih področjih. Naloga regijske komisije je, da prijavljeno škodo preverijo in po potrebi .

Državno komisijo imenuje Vlada Republike Slovenije s sklepom, in sicer izmed strokovnjakov po posameznih področjih.

Spletna aplikacija na ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh AJDA omogoča enotno rešitev za vse občine, enotno obdelavo predpisanih obrazcev, zmanjšanje napak pri obdelavi podatkov, medobčinsko sodelovanje, odpravo pridobivanja podatkov po uradni dolžnosti, uporabnikom prijaznejše in enotnejše okolje za delo, centraliziran sistem za spremljanje vlog po posameznih občinah in postopkih, vsem ravnem uporabnikov enako in sprotno posodabljanje podatkov. AJDA ponuja vrsto različnih obdelav in izpisov vnesenih podatkov.

 

Dodatne informacije v zvezi z ocenjevanjem škode so dostopne na spodnjih povezavah.

 

<=""> <=""> Zgibanka Ocenjevanje škode po naravnih nesrečah