Facebook
Twitter
YouTube

Evidenca pripadnikov CZ

EVIDENCA CIVILNE ZAŠČITE

Evidenca, razporejanje in pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejena  s pravnimi akti oziroma predpisi, ki so pomembni za področje zaščite in reševanja in se nahajajo na naslednji spletni povezavi URSZR: http://www/slo/page.php?src=sv32.htm

Vse ustanovitelje enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč prosimo, da pri omenjenih postopkih upoštevajo določila navedenega pravilnika ter uporabljajo predpisane obrazce.