Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode

Ko so odpravljene prve posledice naravne ali druge nesreče in obvarovana človeška življenja, sledi ocenjevanje nastale škode zaradi nesreče, ki obsega naslednja področja:

-          ocena škode na kmetijskih zemljiščih,

-          ocena škode na kmetijskih pridelkih,

-          ocena škode na objektih in

-          ocena škode na infrastrukturi.

 V okviru Izpostave URSZR Brežice je imenovana regijska komisija za oceno škode v Posavju, ki pri svojem delu tesno sodeluje z občinskimi komisijami, ki jih imenujejo župani. Tako izvajajo skupne oglede terena, usklajujejo in potrdijo odstotke poškodovanosti ter posredujejo zbrane vloge in problematiko na nivo državne komisije.

 Pri vnosu in obdelavi podatkov je v pomoč spletna aplikacija AJDA za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh, ki omogoča enotno obdelavo predpisanih obrazcev, zmanjšanje napak pri obdelavi podatkov, učinkovito medobčinsko sodelovanje, odpravo pridobivanja podatkov po uradni dolžnosti, uporabnikom prijaznejše in enotnejše okolje za delo, centraliziran sistem za spremljanje vlog po posameznih občinah in postopkih, vsem ravnem uporabnikov enako in sprotno posodabljanje podatkov.

 Več informacij o postopku popisa nastale škode ter obrazci se nahajajo na tej povezavi.