Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Glede na izdelane regijske ocene ogroženosti izdeluje Izpostava URSZR Brežice regijske načrte zaščite in reševanja. V načrtih zaščite in reševanja so razdelani koncepti odziva na nesrečo, potek opazovanja, obveščanja in alarmiranja ob nesreči, opredeljene so sile in sredstva, ki se vključijo ob nesreči, največji poudarek pa je dan zaščitnim ukrepom in nalogam, ki bi se izvajale ob določeni nesreči in s katerimi bi zavarovali najprej človeška življenja, kasneje pa tudi živali, kulturno dediščino in premoženje.


Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v Posavju

Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Posavju

Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju

Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Posavju

Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali

Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Posavju

Regijski načrt zaščite in reševanja ob terorizmu

Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Posavju

Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Posavju, verzija 1.0